Co może zagwarantować seniorowi karta EKUZ we Włoszech?

ekuz we włoszech
ekuz we włoszech

Włochy to jeden z najpopularniejszych na świecie kierunków podróży. Udają się tam zarówno turyści, jak i osoby religijne w celu odbycia pielgrzymek. Bez względu na przyczynę należy zabezpieczyć się przed przykrymi wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w podróży. Z poniższego artykułu można poznać informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą wyrobić może każdy, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Jak seniorowi może pomóc Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Dokument ten honorowany jest w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Włochy są członkiem UE, zatem EKUZ znajduje zastosowanie dla udających się tam osób.

EKUZ pozwala na dostęp do leczenia w placówkach medycznych włoskiego publicznego systemu opieki zdrowotnej. Jednak włoscy lekarze uhonorują ją tylko, jeśli ich pomoc dla turysty będzie niezbędna z medycznego punktu widzenia.

Jeśli lekarze zakwalifikują pacjenta do leczenia w ramach EKUZ, pokrywa ona wszystkie koszty na zasadach refundacji. Jeśli jest ona częściowa, pozostałą kwotę należy zapłacić samodzielnie lub z prywatnego ubezpieczenia. Ponadto EKUZ nie obejmuje nierefundowanych zabiegów czy lekarstw.

Jakie zalety ma EKUZ?

Niewątpliwym atutem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest jej darmowość. Drugą jest pokrycie najważniejszych kwestii medycznych. Znajdzie ona zastosowanie w najbardziej wymagających medycznie przypadkach. Ponadto czas oczekiwania na nią jest względnie krótki.

Jak EKUZ pomoże seniorowi we Włoszech?

Wspomniano już, że na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać wyłącznie świadczenia niezbędne. EKUZ pomaga uzyskać leczenie szpitalne w większości kwestii. Warto jednak pamiętać, że włoski system opieki zdrowotnej zakłada także współfinansowanie usług przez pacjentów.

EKUZ pomaga także uzyskać refundowane leki. Płatność ryczałtem może być zwrócona przez Narodowy Fundusz Zdrowia po powrocie do Polski. Ponadto na jej podstawie można opłacić część kosztów ratownictwa medycznego.

Jednak warto uzupełnić EKUZ o prywatne ubezpieczenie. Może ono pokryć między innymi:

  • koszty pomocy udzielanej w placówkach prywatnych
  • transport chorego do Polski
  • transport rodziny chorego do Włoch
  • koszty nierefundowanych leków i świadczeń

Pod adresem https://ekuz.com.pl/ekuz-we-wloszech/ można uzyskać więcej informacji w tej kwestii. Znajdują się tam szczegółowe objaśnienia procesu wnioskowania oraz zakresu EKUZ. Ponadto można tam uzyskać informacje o prywatnych polisach uzupełniających możliwości EKUZ.

Jak senior może uzyskać EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaje wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek o jej wydanie można wysłać do oddziału w formie papierowej. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z systemu ePUAP. Po wysłaniu wniosku pozostaje oczekiwanie na wydanie dokumentu. Warto rozważyć wnioskowanie odpowiednio wcześniej. W sezonie wakacyjnym ilość wniosków gwałtownie wzrasta, co wydłuża czas oczekiwania. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://ekuz.com.pl/.

Seniorze, jeśli chcesz wybrać się na wycieczkę marzeń, ubezpiecz się i zadbaj o swoje zdrowie. W ten sposób będziesz czerpać z wyjazdu jak najwięcej, nie musząc martwić się o kwestie opieki medycznej. Warto zaznaczyć, że dla osób pobierających świadczenia emerytalne, karta EKUZ ważna jest przez pięć lat, a po tym czasie można ją odnowić na kolejny okres.